Mijn werk richt de aandacht op de onopvallende objecten die zich bevinden in openbare en privéruimtes. Met name de objecten die verweven zijn in een historische en persoonlijke context. Ik maak gebruik van een verscheidenheid aan fotografische bronnen, zoals krantenfoto's, videostills en mijn eigen opnamen. Uit dit materiaal volgt een selectie die vervolgens wordt ontleed en her-bewerkt om te komen tot een nieuw bronbeeld dat als vertrekpunt dient. Het eindproduct is het resultaat van een poging om een stukje verstreken tijd toe te eigenen en in vaste vorm om te zetten.

Contact:

emailjpg